Nedjelja, 4 prosinca, 2022

Stručna opservacija

Ono gdje ima malo više između redova. Nije preporučeno preveliko konzumiranje našeg hejta iako ima logike