Srijeda, 8 veljače, 2023

Najstariji zanat

Politika je stara koliko i čovjek. Smatra se da je politika najstariji zanat na svijetu a da su političari zapravo...